ZADRUGATOR – Najemne stanovanjske zadruge

Z najemnimi stanovanjskimi zadrugami želimo ponuditi dostopna, varna, kakovostna in trajnostna stanovanja.

Zadrugator razvija model najemne stanovanjske zadruge, prilagojen posebnostim slovenskega prostora, ki vključuje smernice participativne arhitekture, organizacijsko-upravljavske in finančne vidike ter izhodišča za urejanje notranjih in zunanjih pravnih razmerji stanovanjske zadruge. Model predstavlja temelj za razvoj stanovanjsko zadružnih projektov, ki naslavljajo sodobne bivanjske potrebe in s katerimi želimo ponuditi dolgoročno dostopna, trajnostna in kakovostna najemna stanovanja ter skupnostne prostore. S stanovanjskimi zadrugami vzpostavljamo prostorski okvir za trajnostno sobivanje generacij, skupnostno delovanje in souporabo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.