Za stanovanjske zadruge

V IŠSP – Inštitutu za študije stanovanj in prostora, skupaj z IPoP – Inštitutom za politike prostora, Zavodom za družbeno komuniciranje AVANTA LARGO, Kulturno izobraževalnim društvom PiNa in Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana ter norveškim partnerjem Fredom Carlom Andersonom, delamo na projektu Za stanovanjske zadruge, katerega cilj je prispevati k razvoju stanovanjskih zadrug in s tem k dostopni, trajnostni, varni in skupnostno načrtovani stanovanjski preskrbi. Projekt Za stanovanjske zadruge je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

V Sloveniji postajajo stanovanja vse bolj nedostopna, s čimer se krši človekova pravica do ustreznega bivališča.  Stanovanjski fond je dotrajan, primanjkuje neprofitnih stanovanj, 30 % prebivalcev živi  v stanovanjski revščini, najemni trg je nereguliran, cene stanovanj rastejo hitreje kot plače, alternativne oblike stanovanjske preskrbe so nerazvite. Število brezdomnih pa je v letu 2016 preraslo 6.700. Ključni razlog za stanovanjsko krizo je podfinancirana stanovanjska preskrba. Ekonomska kriza, ki prihaja z epidemijo koronavirusa, bo brez ukrepanja stanje le še poslabšala.Navkljub resnosti problematike v Sloveniji še ni nobene organizacije, ki bi se profesionalno ukvarjala z zagovorništvom za stanovanjsko področje.

Najemne stanovanjske zadruge se kažejo kot varen, sodoben in vključujoč pristop zagotavljanja dostopne in kakovostne stanovanjske preskrbe, pri čemer uspešno združujejo javne in zasebne vire, zato bi lahko pomembno dopolnile neprofitno javno stanovanjsko ponudbo. V Zürichu, na primer, predstavljajo najemne stanovanjske zadruge več kot 20% vseh stanovanj.  Z mehanizmom stavbne pravice ohranjajo zemljišča v javni lasti in tako preprečujejo tržne špekulacije. Ker temeljijo na stanovanjski varnosti in solidarnostni skupnosti, se v primerjavi z drugimi oblikami stanovanjske preskrbe tudi mnogo bolje soočajo z družbenimi in ekonomskimi krizami.

Zaenkrat v Sloveniji najemnih stanovanjskih zadrug še ni. V več krajih po Sloveniji sicer obstajajo iniciative, ki se zavzemajo za njihovo ustanovitev, a se srečujejo s številnimi ovirami, povezanimi s pomanjkljivo  zakonodajo in odsotnostjo podpornega okolja ter zato nujno potrebujejo intenzivno zagovorništvo.

S ciljem prispevati k razvoju stanovanjskih zadrug bomo v projektu:

  • skozi participativne procese razvijali model stanovanjske zadruge za Slovenijo, ki prinaša potrebno znanje za uresničevanje konkretnih stanovanjsko zadružnih projektov in služi kot strokovno izhodišče za zagovorništvo,
  • ozaveščali, informirali in aktivirali ciljne skupine preko terenskih, medijskih in spletnih aktivnosti,
  • v vlogo promotorja in zagovornika stanovanjskih zadrug postavili nevladni sektor, ki ga bomo sistematično mrežili in krepili preko usposabljanj in mentorskega programa,
  • in z zagovorniškim delovanjem na državni ter lokalni ravni  prispevali k sprejetju zakonodaje in ukrepov, ki bodo spodbudili ustanavljanje stanovanjskih zadrug.

Trajanje projekta: 19. 10. 2020 do 18. 10. 2022
Vrednost projekta: 115.000 EUR
Prijavitelj: IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora
Partnerji: IPoP – Inštitut za politike prostora, AVANTA LARGO, Zavod za družbeno komuniciranje, Kulturno izobraževalno društvo PiNa – Associazione culturale ed educativa PiNa, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Partner iz države donatorice (Norveška): Fred Carlo Anderson
Kontaktna oseba za projekt: Maša Hawlina
E-naslov: masa@zadrugator.org

Projekt Za stanovanjske zadruge je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).