Za stanovanjske zadruge v Mariboru

Vljudno vabljeni na razstavo STANOVANJSKE ZADRUGE – SKUPAJ DO STANOVANJA v četrtek, 16. 9. 2021, med 9.00 in 17.00 na Glavnem trgu, v Mariboru. Ob 11.00 pa vas vabimo, da se nam pridružite na vodstvu po razstavi in predstavitvi mariborske iniciative za stanovanjsko zadrugo StanKoop.

Stanovanjske zadruge predstavljajo sodoben in uspešen odgovor na vse bolj akutno pomanjkanje stanovanj pri nas in v svetu. So samoorganizirane skupine posameznikov, ki z združevanjem virov stremijo k zagotavljanju dostopnih in kakovostnih domovanj zase in za druge, s ciljem sodobnega, solidarnega in vzdržnega sobivanja. V našem prostoru so nova družbena praksa, ki se snuje po uspešnih modelih iz tujine, še najbolj po stanovanjskih zadrugah iz Dunaja, Barcelone in Züricha, kjer zadružna stanovanja predstavljajo kar petino vseh stanovanj. Z večanjem stanovanjskih stisk tudi v Sloveniji narašča zanimanje za bivanje v stanovanjskih zadrugah, a za njihov razvoj bodo potrebne sistemske spremembe. 

V Mariboru že več let tli ideja o razvoju stanovanjskega zadružništva. Leta 2020 se je začelo neformalno povezovanje posameznikov z interesom skupnega reševanja svojega stanovanjskega vprašanja. Konec leta 2020 so tudi formalno ustanovili zadrugo StanKoop, ki želi vzpostaviti najemniško stanovanjsko zadrugo, kjer bo zadruga lastnica stanovanj, njeni člani pa bodo stanovanja najemali od zadruge.

Razstava bo ponudila vpogled v življenje v stanovanjskih zadrugah v tujini in navdahnila ter  opogumila za nadaljnji razvoj te, za naš prostor nove, družbene prakse kakovostnega reševanja stanovanjskega vprašanja.

Upamo, da se srečamo v četrtek na Glavnem trgu.

Dogodek poteka v okviru projekta Za stanovanjske zadruge in v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2021 v Mariboru. 

Foto: Mehr als wohnen, vir: cohabitat.io

Projekt Za stanovanjske zadruge je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).