Vabilo na delavnico: Stanovanjske zadruge – Skupaj do stanovanj  

V oktobru vabimo na dve spletni delavnici Stanovanjske zadruge: Skupaj do stanovanj. Na prvi se bomo posvetili zagovorništvu za stanovanjske zadruge in širše – za več dostopnih stanovanj. Na drugi pa bomo razdelali različne vidike razvoja projekta stanovanjske zadruge – pravne in finančne vidike ter participativni razvoj. Vključeni v delavnico boste imeli možnost mentorske podpore pri razvoju vaše ideje stanovanjske zadruge ali zagovorniške akcije.

Sklop bomo v decembru sklenili s srečanjem v živo, kjer bomo en drugemu predstavili svoje ideje zadružnih in drugih skupnostnih stanovanjskih projektov, ki nastajajo na različnih koncih Slovenije, jih skupaj nadgradili, ugotavljali, kako lahko en drugega podpremo in si pomagamo ter se podružili. Točen kraj in datum zadnjega srečanja bomo dorekli naknadno, skupaj z udeleženci.

Zelo je zaželena udeležba na vseh treh srečanjih, a je možna tudi prijava le na posamezno delavnico. Vabljeni k registraciji.

1.del: Za stanovanjske zadruge v vašem kraju
Kdaj: sreda, 19. 10. 2022, ob 18h

Stanovanjske stiske se v številnih slovenskih krajih povečujejo – cene stanovanj za nakup ali za najem  so visoke in številnim nedostopne, neprofitnih najemnih stanovanj pa je vsaj desetkrat premalo. Na delavnici bomo razpravljali o trenutnih stanovanjskih težavah v občinah in predlogih, s katerimi bi jih lahko naslovili. Razdelali bomo, kako se lahko v zagovor stanovanjskih zadrug in drugih oblik dostopne stanovanjske preskrbe organiziramo na lokalni ravni. Pogledali si bomo primere zagovorniških akcij na stanovanjskem področju, ki izhajajo iz pregleda in analize obstoječega stanovanjskega stanja, načine pristopanja k lokalnim in državnim odločevalcem ter možnosti sodelovanja s stanovanjskimi skladi in občinami pri vzpostavljanju stanovanjskih projektov od spodaj navzgor. Zastavili bomo zagovorniške akcije za posamezna lokalna okolja ter ugotavljali, kaj še lahko naredimo skupaj za sistemske spremembe, ki bi omogočile in spodbudile razvoj dostopnih najemnih stanovanj in  stanovanjskih zadrug.

2.del: Kako do stanovanjske zadruge?
Kdaj: sreda, 26. 10. 2022, ob 18 h

Na delavnici bomo predstavili model najemne stanovanjske zadruge. Seznanili se bomo s finančnimi in pravno-organizacijskimi vidiki snovanja zadružnih stanovanjskih projektov ter se spoznali s participativnimi pristopi, s katerimi lahko spodbudimo kar se da vključujoč proces razvoja in upravljanja. Na delavnici se bomo seznanili s pripomočki za snovanje stanovanjske zadruge, ki smo jih razvili, in se tako okrepili z znanji, ki so lahko v pomoč pri ustanavljanju stanovanjskih zadrug. Udeležencem bo po delavnici na voljo mentoriranje pri koncepiranju stanovanjsko-zadružnih idej.

Zaključek: srečanje v živo 
Kdaj: po skupnem dogovoru

Na zaključnem srečanju v živo bomo en drugemu predstavili svoje ideje zadružnih stanovanjskih projektov, ki nastajajo na različnih koncih Slovenije, o njih razpravljali, jih skupaj nadrgadili, ter ugotavljali, kako lahko en drugega podpremo in si pomagamo.

Vabljeni k prijavi.

Projekt Za stanovanjske zadruge je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).