Stanovanjske zadruge – dom za ljudi z ovirami?

V septembru so nas iz Skupnosti Firis, iz Ajdovščine povabili na njihovo izobraževanje za osebne asistente z naslovom Bivalne skupnosti kot alternativna oblika bivanja uporabnikov osebne asistence. 20. 9. smo jim predstavili stanovanjske zadruge in skupaj z udeleženci razmišljali o možnostih vzpostavljanja vključujočih zadružnih projektov pri nas.

V tujih stanovanjskih zadrugah ima socialno vključevanje namreč pogosto pomembno vlogo. Tako npr. v stanovanjski zadrugi Sargfabrik pravijo, da je bil, in še vedno je, njihov namen zrcaliti realno življenje, zato skrbijo za vključevanje in integracijo različnih skupin ljudi v njihovo stanovanjsko skupnost. V Sargfabriku trenutno živi približno 150 odraslih in 60 otrok v 112 stanovanjskih enotah. Sedem stanovanj je namenjenih ljudem z ovirami in šest stanovanjskih enot (z začasnimi oz. kratkotrajnimi pogodbami) pa je namenjenih namestitvam za beguncev in za ljudi, ki se znajdejo v stanovanjski stiski. 

Podobno je tudi v švicarski zadrugi Več kot stanovanje (Mehr Als Wohnen). Kot nam je na lanskoletni predstavitvi njihovega projekta povedala Claudia Thiesen je v Mehr Also Wohnen 20 % stanovanj subvencioniranih, namenjenih ljudem z nižjimi dohodki, 10 % pa se jih oddaja preko različnih organizacij za ljudi z različnimi ovirami in za družine z begunskim ozadjem in nizkimi dohodki ali mladoletnimi otroki. V stanovanjsko-zadružni soseski, s 1200 stanovalci, se zavzemajo, da bi struktura stanovalcev čim bolj odražala siceršnjo sliko prebivalcev mesta, tako so v podobnih odstotkih kot v populaciji mesta reprezentirani ljudje s švicarskimi koreninami kot priseljenci iz Evrope ter drugih koncev sveta. 

V pred kratkim zaključenem skupnostnem stanovanjem projektu Wohnprojekt Kohlenrutsche na Dunaju imajo eno vključujoče skupnostno stanovanje, v katerem sobiva pet mladih z intelektualno oviro in štirje študenti, skupnostno stanovanja pa pomaga upravljati nevladna organizacija. Dodatno, dve stanovanji namenjajo za LGBTQ+ begunce.

Stanovanjske zadruge se pogosto izkažejo kot izredno vključujoč model bivanja, ki v raznolikosti prebivalcev vidi prednosti – bolj kot smo si različni, več se lahko naučimo drug od drugega ter bolj si lahko pomagamo v različnih življenjskih obdobjih in situacijah. V Zadrugatorju upamo, da bo tudi ljubljanska stanovanjska zadruga ponudila kakovostna in dostopna stanovanja in ustvarila vključujočo skupnost ter postala dom za najrazličnejše posameznike.