Publikacija Skupaj do stanovanj

Pričujoča publikacija želi širiti poznavanje in razumevanje modela sodobne
najemne stanovanjske zadruge in njenih osnovnih načel delovanja. Odpira
vprašanje širših družbenih koristi, ki jih lahko stanovanjske zadruge prinesejo
v lokalno okolje, ter ponuja nabor sistemskih rešitev, s katerimi bi lahko
spodbudili razvoj stanovanjskega zadružništva v Sloveniji. Namenjena je
vsem zainteresiranim – za bivanje, vzpostavljanje, načrtovanje, podpiranje,
omogočanje ali le opazovanje stanovanjskih zadrug. Vabljeni k prebiranju.