Poročilo s filmske ture

Med poletjem smo s filmom Iz takšne snovi kot sanje, avtorjev Michael Rieper & Lotte Schreiber, gostovali v treh slovenskih mestih – Ljubljani, Novi Gorici in Mariboru. Film predstavlja razvoj skupnostne stanovanjske preskrbe v Avstriji od leta 1968 do danes in nam tako ponudi vpogled v alternativne, sodobne prakse stanovanjske preskrbe, ki pri nas še niso uveljavljene. Filmu je na vsaki od projekcij sledil pogovor z relevantnimi sogovorniki o možnostih razvoja skupnostne stanovanjske preskrbe v njihovem lokalnem okolju. 

V Ljubljani je dobro obiskani filmski projekciji sledil pogovor z režiserjem Michaelom Rieperjem, ki zelo dobro pozna mehanizme stanovanjskega zadružništva v Avstriji, in neformalno druženje z udeleženci dogodka. Tako film kot pogovori z režiserjem in udeleženci so ponudil nekaj zanimivih iztočnic in nasvetov za pilotni projekt stanovanjske zadruge v Ljubljani. Režiser je poudaril predvsem, da je pri razvoju tovrstnih projektov izredno pomemben dostop do primernega zemljišča za gradnjo, ki ga v Avstriji stanovanjski zadrugi zagotovi (neodplačno ali za nizko najemnino) mesto oziroma občina. Prepričan je, da bi morali tak mehanizem vpeljati tudi pri nas, saj se bodo stanovanjske zadruge zelo težko razvijale brez dostopa do primernih zemljišč. Nekaj več o projekciji filma v Ljubljani si lahko preberete v prispevku.

Tudi v Novi Gorici je bil film dobro sprejet, pogovarjali pa smo se z županom dr. Klemnom Miklavičem in Rokom Ramšakom, članom Zadruge Zadrugator in direktorjem IŠSPja. V pogovoru smo se osredotočil na stanovanjsko problematiko lokalnega okolja in možnosti za razvoj projekta stanovanjske zadruge v Novi Gorici. Župan je poudaril, da je na Goriškem stanovanjska problematika resnično vse bolj pereča in da je potrebno iskati nove rešitve, obenem pa izrazil skrb, ali so ljudje pripravljeni na alternativen pristope k reševanju stanovanjskega vprašanja. V kratki anketi, ki smo jo izvedli na licu mesta, se je pokazalo, da interes za skupnostno bivanje obstaja. Problem pa se kaže predvsem v pomanjkanju primernih javnih zemljišč, na katerih bi se lahko projekt razvil. V kolikor se tudi v širši poizvedbi izkaže, da obstaja resničen interes po tovrstnih projektih, se bo Mestna občina Nova Gorica aktivno vključila v iskanje rešitev, kako ga izvesti. Nekaj več o projekciji filma v Novi Gorici smo zapisali na povezavi.

V Mariboru pa že obstaja pobuda za vzpostavitev stanovanjske zadruge StanKoop, s predstavniki katere smo se pogovarjali po filmski projekciji. Povedali so nam, da lokalni akterji zaenkrat niso pripravljeni podpreti njihove pobude. Zemljišče za gradnjo tako iščejo na trgu, saj so cene zemljišč v Mariboru relativno dostopne, še posebej v primerjavi z Ljubljano ali obalo, a je primerno parcelo vseeno izredno težko najti. Skrbi jih tudi, kako bodo uspeli pridobiti primeren – dolgoročen in nizko obresten bačni kredit, brez katerega zadružna stanovanja ne bodo mogla biti dostopna. Zato poudarjajo, da je nujna zakonska ureditev stanovanjskega zadružništva, ki bo omogočala določene spodbude za dolgoročno zagotavljanje dostopnih zadružnih stanovanj, kot so npr. dostop do javnih zemljišč ali ugodni krediti.

S filmsko turo smo ozaveščali o skupnostnih pristopih reševanja stanovanjske preskrbe in povečali poznavanje in razumevanje tovrstnih projektov. Ugotovili smo, da želja po skupnostnih stanovanjskih projektih v različnih krajih po Sloveniji obstaja in raste. Da pa bi raznolike stanovanjsko-zadružne pobude lahko zaživele, se nadejamo, da bodo njihov potencial čim prej prepoznali tudi državni odločevalci – potrebujemo namreč dober zakonski okvir, ki bo podprl razvoj stanovanjskih zadrug in ob enem pomagal ohranjati njihovo nešpekulativno naravo ter trajno cenovno dostopnost zadružnih stanovanj.