Poročilo in video posnetki s spletne konference STANOVANJE PO-MERI: participatorne prakse na stanovanjskem področju

28.10.2020 se je v organizaciji IŠSP – Inštituta za študije stanovanj in prostora odvila spletna konferenca z naslovom STANOVANJE PO-MERI: Participatorne prakse na stanovanjskem področju. Namen konference je bil predstaviti nekaj najboljših praks vključevanja in participacije različnih deležnikovi v stanovanjski preskrbi  in jih v razpravi povezati z lokalnim kontekstom, njegovimi izzivi, ovirami, potenciali in priložnostmi. Tuji strokovnjaki so predstavili nekatere alternativne načine reševanja stanovanjskega vprašanja, načrtovanja in upravljanja s stanovanji, ki v proces uspešno vključujejo vse deležnike. Končni rezultat takih pristopov je stanovanjska preskrba, ki bolje naslovi različne želje in potrebe prebivalcev. Gosti konference, ki jo je moderirala Maša Hawlina z Inštituta za študije stanovanj in prostora ter zadruge Zadrugator, so bili: 

Juha Kahila in Juha Soivio, pristop Najprej stanovanje (Housing first), Finska
Marc Neelen, projekt Mesto v izdelavi (Stad in de Maak), Rotterdam
Claudia Thiesen, projekt Več kot stanovanje (Mehr als Wohnen), Zürich
Carles Baiges Camprubí, stanovanjska zadruga La Borda, Barcelona

Moderatorka je v uvodnem nagovoru poudarila, da se sodobna stanovanjska kriza ne  kaže v manku stanovanj, pač pa v nezmožnosti zagotoviti dostopna in primerna stanovanja.  Posledično se stanovanja producirajo kot blago, ki je podvrženo tržnim špekulacijam. Vsi včeraj predstavljeni projekti se zoperstavljajo takemu razumevanju stanovanj in gradijo na dojemanju stanovanja kot osnovne človekove pravice.

Juha Kahila in Juha Soivio iz Finske sta predstavila pristop Najprej stanovanje, ki je najpomembnejša inovacija na področju odprave brezdomstva v zadnjih tridesetih letih, saj uspešno reši brezdomstva od desetih najmanj osem ljudi. Finska gosta in Bojan Kuljanac, iz Kraljev ulice, so poudarili, da v prid pristopa govori tudi analiza stroškov in koristi. V primerjavi z drugimi oblikami podpore brezdomcem, kot so npr. zavetišča, ki sicer blažijo stiske brezdomcev, a ne odpravijo dolgotrajnega brezdomstva, zagotavlja projekt Najprej stanovanje dolgoročno in obenem stroškovno bolj učinkovito rešitev.

Marc Neelen je delil uspešno roterdamsko zgodbo Mesta v izdelavi (City in the Making).  V sklopu projekta so v skupnostno upravljanje za obdobje 10 let prevzeli osem zapuščenih objektov. Prostore so kolektivno preoblikovali in obnovili ter jih namenili za dostopno ter trajnostno bivanje in delo. Čeprav projekt stanovanjskega problema ne rešuje dolgoročno, omogoča eksperimentiranje z novimi oblikami bivanja in upravljanja ter deluje kot katalizator sprememb.

V drugem delu konference sta Carles Baiges Camprubí iz Barcelone in Claudia Thiesen iz Züricha predstavila dva uspešna stanovanjsko-zadružna projektaLa Bordo in Mehr als wohnen (Več kot stanovanje). Medtem ko ima Zurich dolgoletno tradicijo stanovanjskega zadružništva in veliko podporo mestne politike, je bila zadruga La Borda, zgrajena nedavnega  leta 2017 in je prva najemna stanovanjska zadruga v Španija. Mestna uprava Barcelone je hitro prepoznala potencial tovrstnih projektov in uvedla vsakoletni razpis, kjer ponuja zemljišča za gradnjo novih stanovanjskih zadrug.

Čeprav se v zadnjem času tudi v slovenskih občinah pojavlja vedno več iniciativ za stanovanjske zadruge, ki bi prinesle nova prepotrebna dostopna stanovanja, še vedno čakamo na stanovanjsko reformo, ki bi omogočila njihovo ustanavljanje. Iz Zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, ki naj bi šel v kratkem v parlamentarno obravnavo, so stanovanjske zadruge žal izpadle, a kljub temu ohranjamo upanje, da se to spremeni, saj si želimo, da bi tudi v Sloveniji čim prej prišli do uspešne izvedbe pilotnega projekta. In če lahko sklepamo na primeru Barcelone in po večanju interesa za tovrstno obliko stanovanjske preskrbe v Sloveniji, verjamemo, da bo to le prvi projekt med mnogimi, ki bodo sledili.

Izčrpno poročilo z dogodka v slovenskem jeziku je dostopno na povezavi.

Kot nadaljevanje in nadgradnja konference in delavnice STANOVANJE PO-MERI: Participatorne prakse na stanovanjskem področju je nastala zbirka vključujočih stanovanjskih praks, ki smo jo naslovili Stanovanje ni blago.

V publikaciji Stanovanje ni blago predstavljamo raznolike alternativne stanovanjske prakse: ene dajejo večji poudarek na arhitekturo in načrtovanje, druge na organizacijo in sobivanje; ene so se razvile od zgoraj navzdol, druge obratno, od spodaj gor, nekatere pa ostajajo popolnoma neodvisne od institucionalne podpore. Vsem predstavljenim projektom je skupno, da se zoperstavljajo razumevanju stanovanja kot blaga, ampak ga razumejo kot osnovno človekovo potrebo in pravico. Še več – ti projekti so zastavljeni na način, ki presega golo zagotavljanje dovoljšnega števila domov z odpiranjem vprašanj, kako te domove zagotavljati, kako organizirati njihovo preskrbo ter kakšne družbene in politične učinke naj imajo posamezne oblike preskrbe.

Projekt je potekal v okviru Meseca prostora in je bil podprt s strani Ministrstva za okolje in prostor.

PRILOGI:
Publikacija Stanovanje ni blago Zbirka vključujočih stanovanjskih praks.
Poročilo s spletne konference STANOVANJE PO-MERI: participatorne prakse na stanovanjskem področju v slovenskem jeziku