O NAS

Zadruga Zadrugator z.o.o., so.p.

Zadrugator smo leta 2016 ustanovili interdisciplinarna skupina študentov in mladih zaposlenih, ki smo iskali alternativne pristope za stanovanjsko preskrbo onkraj pasti lastništva in profitnega najema. Prek raziskovanja dobrih tujih stanovanjskih praks smo se spoznali z najemnimi stanovanjskimi zadrugami, za katere smo kmalu ugotovili, da bi lahko bile dobra rešitev tudi za slovenski prostor. Naša osrednja cilja sta postala postavitev pilotnega projekta stanovanjske zadruge v Ljubljani in sistemska ureditev pogojev ter spodbud za razvoj stanovanjskega zadružništva v Sloveniji. Od takrat je minilo že kar nekaj let in naporov, življenjske okoliščine ustanovnih članov so se spremenile in s tem sestava ekipe.

Še vedno, ali celo še bolj, pa verjamemo, da sta za zagotovitev boljših stanovanj ključnega pomena organiziranje od spodaj  in združevanje v zadruge. Zato kljub preprekam vztrajamo. Združeni smo močnejši.

Zadrugator je povezan v mrežo zadrug in zadružnih iniciativ iz srednje in jugovzhodne Evrope MOBA Housing. Članice Moba Housing si prizadevamo v  regiji, ki jo je zaznamovala skupna izkušnja socializma, z izmenjavo znanj in medsebojno podporo pri pilotnih projektih, vzpostaviti prve stanovanjske zadruge. V začetku leta 2020 smo mrežo formalizirali in ustanovili evropsko zadružno skupnost MOBA, katere dolgoročni cilj je postati institucija, ki bo z znanji in finančno podpirala nešpekulativne stanovanjske projekte.

IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora

Inštitut za študije stanovanj in prostora smo 2018 ustanovili člani Zadruge Zadrugator z namenom delovanja na širšem stanovanjskem področju. Vse več ljudem je pravica do bivanja v kakovostnem stanovanju kratena zaradi vseprisotne profitne naravnanosti in umika države iz stanovanjske preskrbe, stanja pa se sistematično sploh ne izboljšuje. Zato se z raziskovanjem, ozaveščanjem, širjenjem znanj in zagovorništvom borimo za izboljšanje razmer na stanovanjskem področju.

IŠSP se zavzema za dostopno in kakovostno bivanje za vse. V mislih nimamo le zagotavljanja primernih stanovanj, ampak  razmišljamo širše: soseske in mesta naj se načrtujejo in upravljajo tako, da bodo zajemale javne in zelene površine ter storitve in dejavnosti, ki bodo služili potrebam lokalnega prebivalstva. Trdno verjamemo, da bi morala biti naša mesta in stanovanja primarno namenjena bivanju in ne kovanju dobičkov.

>> Več o našem delovanju