Neznosna nedostopnost bivanja

Dostop do primernega stanovanja je temeljna pravica, ki predstavlja osnovo za dostojno življenje ter šele omogoča uveljavljanje vseh drugih temeljnih pravic. Slovenski stanovanjski trg odločno zaznamuje pasivna stanovanjska politika, ki premožnim omogoča izkoriščanje stanovanj za kovanje dobičkov, vsem ostalim pa izredno otežuje dostop do primernega doma.

Ob velikem pomanjkanju neprofitnih najemnih stanovanj in nedostopnosti lastniških stanovanj, katerih cene vztrajno dosegajo nove rekorde, je vse večji delež populacije prisiljen v tržni najem. Najemni trg pa je diskriminatoren, drag, nestabilen in nenadzorovan. V takih razmerah najemniki zelo težko uveljavljajo svoje pravice.

S podporo Impact4values bomo v projektu Neznosna nedostopnost bivanja nadaljevali z informiranjem o pravicah najemnikov in izvajanjem brezplačnega svetovanja najemnikom. Preko dela z najbolj ranljivimi skupinami na najemnem trgu – priseljenci, mlade družine, LGBTQ+ osebe, osebe z oviranostmi – in beleženjem njihovih izkušenj, bomo osvetlili problem diskriminacije na najemnem trgu ter spodbujali aktivno delovanje in prijavljanje v primerih diskriminacije ali kratenja drugih najemniških pravic. Na podlagi analize spletnih oglasov, individualnih svetovanj, pridobljenih pričevanj iskalcev stanovanj in najemnikov ter analize dostopnosti stanovanjskega trga bomo pripravili poročilo o kršenju pravice dostopa do primernega doma ter od odgovornih zahtevali odgovore in ukrepanje. 

Partnerji: IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora in Danes je nov dan 
Višina (so)financiranja: 27.977, 29 €
Spletna stran: najemniski-sos.si

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.