Najemniški blok – za pravico do varnega najema

Najemniki smo v Sloveniji prepuščeni sami sebi, saj država trga ne regulira. Cene so previsoke, stanovanja pogosto nekakovostna ali povsem neprimerna, bivanje pa negotovo in nepredvidljivo. Ozaveščanja o naših pravicah tako rekoč ni, situacija pa je iz leta v leto slabša.

Stanje lahko rešimo le z združenimi močmi, zato ti na najemniski-sos.si na enem mestu nudimo konkretne odgovore na tvoja najemniška vprašanja in možnost, da svoje izkušnje deliš z najemniško skupnostjo!

V okviru projekta Najemniški blok – za pravico do varnega najema smo prejeli projektna sredstva, s katerimi bomo lahko še okrepili delo, ki smo ga začeli v sklopu platforme Najemniški SOS! Tako bomo nadaljevali s krepitvijo položaja najemnic in najemnikov, in sicer z organiziranjem in izgradnjo skupnosti, ki bo temeljila na solidarnosti, podpori in kolektivni moči. Najemnicam in najemnikom bomo dali glas in moč tako v zasebnem boju z lastniki za bolj dostopno in primerno bivanje kot tudi na ravni občine in države z izpostavljanjem najemniških težav.

Samo skupaj lahko dosežemo izboljšanje bivanjske situacije tako na ravni posameznic in posameznikov kot tudi doseganja, da se odločevalci aktivneje posvečajo problematiki tržnega najema.

Zato bomo v prihodnje še bolj prisotni na terenu, kjer bomo izvajali najrazličnejše akcije in kampanje, s katerimi bomo gradili kolektivno moč prek informiranja o pravicah, povezovanja in vključevanja v zagovorniške aktivnosti. Hkrati pa bomo naslavljali tudi različne javne institucije in tako skušali doseči sistemske spremembe.

Spodaj si lahko prebereš nekaj več informacij o samem projektu.

Se vidimo na terenu!

 

O projektu Najemniški blok – za pravico do varnega najema

Trajanje projekta: 15. 2. 2022 do 14. 2. 2023
Višina podpore: 20 000,00 EUR

Prijavitelj:

 • Inštitut za študije stanovanj in prostora


Partnerji:


Cilji projekta:

 • izboljšati položaj najemnikov zasebnih stanovanj in okrepiti naslavljanje njihovega položaja s strani občine Ljubljana.


Predvideni rezultati:

 • mobilizacija najemnikov za sodelovanje v projektnih aktivnostih,
 • večje zavedanje županskih kandidatov o problematiki in konkretne politične zaveze za reševanje problematike,
 • večja ozaveščenost javnosti o problematiki,
 • občina bo financirala posebno pisarno za podporo najemnikom v Ljubljani v letu 2023,
 • okrepljena zagovorniška sposobnost nevladnih organizacij.


Aktivnosti, ki jih bomo izvajali:

 • pridobivanje udeležencev za vključevanje v projekt,
 • srečanja z najemniki,
 • poročilo o stanju na najemnem trgu,
 • zagovorniška kampanja v času lokalnih volitev v Ljubljani,
 • osveščevalne in promocijske aktivnosti.


Za vsa dodatna vprašanja se obrni na Mašo, Inštitut za študije stanovanj in prostora (masa@zadrugator.org) ali Jasmino, Danes je nov dan (jasmina@djnd.si).


Projekt Najemniški blok – za pravico do varnega najema je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).