Mednarodna konferenca Skupaj do stanovanj

SKUPAJ DO STANOVANJ, Stanovanjske zadruge in skupnostni zemljiški skladi,
17. marec 2022, med 9.00 in 13.30, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana

Vljudno vas vabimo na mednarodno konferenco Skupaj do stanovanj, ki se umešča v čas in prostor zaostrene stanovanjske krize in ponuja vpogled v nešpekulativne skupnostne stanovanjske rešitve, ki dobro delujejo v tujini in bi lahko pomembno prispevale k reševanju stanovanjskega vprašanja tudi pri nas.

Dostop do primernega domovanja je temeljna človekova pravica, ki predstavlja osnovo za dostojno življenje ter je predpogoj za uveljavljanje vseh drugih temeljnih pravic. V Sloveniji se od osamosvojitve dalje – v popolni odsotnosti aktivne stanovanjske politike – ta pravica počasi, a vztrajno spodjeda. V stanju zaostrene stanovanjske krize, ko je vse več ljudem onemogočen dostop do ustreznega stanovanja, so novi odgovori na stanovanjsko vprašanje nujni. 

Na konferenci bosta predstavljeni dve dobri praksi – stanovanjska zadruga Kohlenrutsche iz Dunaja in Skupnostni zemljiški sklad Bruselj, ki bosta izhodišče za razpravo o vlogi javnih akterjev pri omogočanju tovrstnih stanovanjskih projektov ter o učinkih, ki jih imajo na stanovanjski fond in širše na družbo. V drugem delu konference bodo predstavljene nekatere pobude za stanovanjske zadruge iz lokalnega okolja – iz Ljubljane, Maribora in Hrastnika. Skupaj s predstavniki javnih akterjev bomo  razpravljali o trenutnih težavah pri zagotavljanju dostopnih stanovanj in ovirah, ki pestijo pobude za vzpostavitev stanovanjskih zadrug, ter o tem, kako spodbuditi nove stanovanjske rešitve pri nas.

Stanovanjski trg sam še nikjer ni in nikoli ne bo zagotovil stanovanj za vse družbene skupine. Zato upamo, da bo konferenca spodbudila razumevanje prednosti skupnostnih oblik neprofitne stanovanjske preskrbe, ki lahko ob javni podpori pomembno prispevajo k povečanju števila dostopnih in kakovostnih stanovanj ter imajo številne druge pozitivne družbene učinke.  

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami razmišljate, kakšne oblike stanovanjske preskrbe bodo najbolje naslovile sodobne bivanjske potrebe in kako spodbuditi njihov razvoj v našem prostoru. 

Registracija na dogodek je obvezna. Vabljeni k prijavi. Prijave zbiramo do 15. marca 2022.

PROGRAM

8.30 – 9.00

Prijava

9.00 – 9.15

Uvodni pozdrav 

9:15 – 10:00

Stanovanjska zadruga Kohlenrutsche, Dunaj

Katharina Urbanek, Studio Urbanek

10:00 – 10:45

Skupnostni zemljiški sklad, Bruselj

Thibault Leroy, Community Land Trust Brussels

10:45 – 11:30

Okrogla miza o predstavljenih praksah

Katharina Urbanek, Studio Urbanek

Thibault Leroy, Community Land Trust Brussels

Predstavnika javnih akterjev na področju dostopnih stanovanj iz Dunaja in Bruslja (Zoom):

Tom Lejuste, Brussel Huisvesting

Christian Schantl, Wiener Wohnen

11:30 – 12.00

Odmor

12:00 – 12:20

Stanovanjske zadruge kot dopolnitev obstoječe stanovanjske preskrbe v Sloveniji

Maša Hawlina, IŠSP

12:20 – 13:30

Slovenski panel o možnostih vzpostavitev novih stanovanjskih rešitev v Sloveniji

Anita Hočevar Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor

Alenka Kern, Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Aleš Tomažin, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Marko Funkl, Občina Hrastnik

Urška Breznik, stanovanjska zadruga StanKoop

Rok Ramšak, stanovanjska zadruga Zadrugator

*Program ni dokončen in se lahko še spremeni.

GOVORCI

Katharina Urbanek, Studio Urbanek

Katharina Urbanek je arhitektka, ki živi in dela na Dunaju. V svoji praksi združuje načrtovanje, raziskovanje in univerzitetno poučevanje. Od leta 2008 vodi arhitekturni biro in dela kot univerzitetna predavateljica, od 2015 kot asistentka na Oddelku za teorijo stavb in projektiranje TU Dunaj.

Stanovanjska zadruga Kohlenrutsche

Stanovanjsko zadružni projekt Kohlenrutsche na Dunaju je bil zaključen leta 2019. Načrtovan je bil v tesnem sodelovanju z današnjimi stanovalci. Hišo s 33 najemnimi stanovanji različnih velikosti in tipov dopolnjuje velika raznolikost skupnih prostorov.

Predstavitev bo pokazala, kako arhitektura stanovanjske zadruge Kohlenrutscheja omogoča dolgoročno prilagodljivost ter dala vpogled v organizacijske strukture in procese projekta.

Thibault Leroy, Skupnostni zemljiški sklad Bruselj

Thibault Leroy je eden od koordinatorjev Skupnostnega zemljiškega sklada Bruselj (Community Land Trust Brussels). Še posebej izkušen v finančnih in pravnih vidikih poslovanja. 

Skupnostni zemljiški sklad Bruselj

Skupnostni zemljiški sklad Bruselj ponuja prebivalcem Bruslja z nizkimi dohodki možnost življenja v cenovno dostopnih, trajnostnih in kakovostnih domovih. Zahvaljujoč inovativnim rešitvam lahko stanovalci kupijo dom brez nakupa zemljišča v povprečju za 25 % ceneje kot tisti na zasebnem trgu. V predstavitvi bomo spoznali tudi, kako Skupnostni zemljiški sklad Bruselj skrbi za skupnostno delo s prebivalci, izboljšanje okoliške soseske, v kateri deluje, in krepitev življenja v skupnosti.

Dogodek organizirajo IPoP – Inštitut za politike prostora, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora, AVANTA LARGO, Zavod za družbeno komuniciranje in Kulturno izobraževalno društvo PiNa – Associazione culturale ed educativa PiNa v sklopu projekta Za stanovanjske zadruge, ki je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).