Kratek vpogled v ponudbo in povpraševanje na stanovanjskem trgu Mestne občine Koper

Na Inštitut za študije stanovanj preverili, kakšno je stanje na stanovanjskem področju v Mestni občini Koper, pri čemer smo se osredotočili predvsem na obstoječo ponudbo stanovanj in kupno moč prebivalstva, pri tem pa poskušali podati tudi oceno o morebitnih trenutnih potrebah po novih stanovanjih.

V nadaljevanju predstavljamo nekatere poudarke rezultatov in zaključkov, obenem pa vas vabimo k branju celotne analize.

Čeprav je bila analiza omejena le na pregled ponudbe na spletni strani Nepremičnine.net, je podatek, da je v občini Koper (mesto + okoliške vasi) trenutno na voljo le 87 stanovanjskih enot zelo poveden. Kar 72% od vseh enot dosega ceno 2000€/m2 ali več, polovica pa je dražjih od 3000€/m2. Če pogledamo le stanovanja v večstanovanjskih objektih, pa jih kar 94% presega ceno 2000€/m2 oziroma 60% presega ceno 3000€/m2.

Primerjava podatkov o cenah stanovanj in povprečnih dohodkov kaže, da gospodinjstva s povprečnimi dohodki v Kopru zelo težko pridobijo stanovanje. Gospodinjstva z mediana plačo lahko, pa še to zgolj v primeru privarčevanih 20 % vrednosti stanovanja, s posojilom kupi le 14 % vseh enot, od katerih pa jih je polovica manjših od 35m2, kar ne omogoča dostojnega bivanja. Za samske ali družine z otroki stanovanj praktično ni. Tudi najpremožnejših 20 % prebivalstva si, razen če gre za par brez otrok, zelo težko privošči stanovanje v Kopru in je pri izbiri enot zelo omejen.

Na področju novogradenj je ponudba stanovanj zelo omejena ter cenovno, pogosto pa tudi površinsko neprimerna. To pa pomeni, da za naslavljanje potreb ni dovolj le gradnja stanovanj, ampak tudi gradnja, ki bo primerna tako po velikosti – bo odražala sedanje ter ocene prihodnjih velikosti gospodinjstev – kot tudi v cenovnem smislu in morajo biti dostopna prebivalcem s povprečnimi dohodki. Ta dostopnost pa ne sme biti dosežena z globoko zadolženostjo tako v smislu višine posojila kot višine mesečnega obroka.

Priloga:

Analiza stanovanjskega trga v občini Koper