Komentar na predlog novega Stanovanjskega zakona (SZ-2)

V sklopu javne razprave o predlogu novega Stanovanjskega zakona smo komentarje in pripombe, ki se vežejo na stanovanjsko zadružništvo, podali tudi člani Zadrugatorja. Med drugim predlagamo konkretne spodbude za zagon stanovanjskih zadrug, kot je možnost podelitve brezplačne stavbne pravice, pri čemer se upošteva javni interes pridobitve novih kakovostnih in dostopnih stanovanj. Brez določenih spodbud se stanovanjske zadruge v Sloveniji ne bodo začele graditi, vsaj ne takšne, ki bi prispevale h kvalitetnemu in dostopnemu stanovanjskemu fondu. Upamo, da nas bodo odločevalci slišali in upoštevali.