Neznosna nedostopnost bivanja

Dostop do primernega stanovanja je temeljna pravica, ki predstavlja osnovo za dostojno življenje ter šele omogoča uveljavljanje vseh drugih temeljnih pravic. Slovenski stanovanjski trg odločno

Več →

ZADRUGATOR – Najemne stanovanjske zadruge

Z najemnimi stanovanjskimi zadrugami želimo ponuditi dostopna, varna, kakovostna in trajnostna stanovanja. Zadrugator razvija model najemne stanovanjske zadruge, prilagojen posebnostim slovenskega prostora, ki vključuje smernice

Več →

Za stanovanjske zadruge

V IŠSP – Inštitutu za študije stanovanj in prostora, skupaj z IPoP – Inštitutom za politike prostora, Zavodom za družbeno komuniciranje AVANTA LARGO, Kulturno izobraževalnim

Več →

Stanovanja za vse

Slovenija se sooča z izjemno slabo situacijo na področju stanovanjske preskrbe. Stanovanjski fond je dotrajan in se hitro stara, primanjkuje neprofitnih stanovanj, sistem sili v

Več →