STANOVANJE PO-MERI: Participatorne prakse na stanovanjskem področju

Vabimo vas na spletno konferenco na temo participacije na stanovanjskem področju, ki se bo odvila 28.oktobra 2020, s pričetkom ob 14 h preko platforme Zoom. Z vključevanjem javnosti v načrtovanje, oblikovanje in upravljanje stanovanjske preskrbe prispevamo k stanovanjskim in prostorskim rešitvam, ki bolje naslavljajo potrebe

Več »

Komentar na predlog novega Stanovanjskega zakona (SZ-2)

V sklopu javne razprave o predlogu novega Stanovanjskega zakona smo komentarje in pripombe, ki se vežejo na stanovanjsko zadružništvo, podali tudi člani Zadrugatorja. Med drugim predlagamo konkretne spodbude za zagon stanovanjskih zadrug, kot je možnost podelitve brezplačne stavbne pravice, pri čemer se upošteva javni interes

Več »

Stanovanja za vse

Slovenija se sooča z izjemno slabo situacijo na področju stanovanjske preskrbe. Stanovanjski fond je dotrajan in se hitro stara, primanjkuje neprofitnih stanovanj, sistem sili v netrajnostno razpršeno gradnjo, kakovostna in cenovno ugodna stanovanja so mladim nedosegljiva, vse več je revnih lastnikov, ki ne morejo kriti

Več »

Zagon stanovanjskega zadružništva v srednji in vzhodni Evropi

Stanovanjska problematika postaja ena izmed najbolj perečih vprašanj kakovosti življenja v Evropi. Pomanjkanje javnih investicij vodi v krčenje dostopnih najemnih enot, medtem ko se krepijo špekulativni privatni investitorji, ki potiskajo cene stanovanj v nebo. Na te izzive v nekaterih državah Evrope (Švica, Avstrija, Francija, Anglija…)

Več »

Sociološko-urbanistična analiza Rakove Jelše

Rakove Jelša, ljubljanski predel z zgodovino izolacije in občinskega zanemarjanja, a hkrati tudi samoniklosti in neformalnega delovanja, bo v prihodnjih letih deležna vsaj dveh večjih investicij Javnega stanovanjskega sklada MO Ljubljana. Na parceli v sredini predela bo sklad zgradil 150 stanovanj, na parceli severneje pa

Več »