Na obisku v dunajski stanovanjski zadrugi [ro*sa]22 

Obiskali smo žensko stanovanjsko zadrugo [ro*sa]22 Johanna Dohnal na Dunaju, v kateri živi medgeneracijska in narodno zelo raznolika skupnost. Poleg nemščine lahko na hodnikih slišimo tudi poljščino, kitajščino, slovenščino in še marsikateri jezik. Gre za projekt, ki ima za glavno ciljno skupino ženske vseh starosti,

Več »

Proti Predlogu zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade

Za danes, 6. 4. 2022, je v Državnem zboru načrtovana obravnava  Predloga zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. V Inštitutu za študije stanovanj in prostora pozdravljamo vsa prizadevanja za izboljšanje nevzdržne situacija na stanovanjskem področju. Žal pa moramo kot strokovnjaki in tudi kot mladi,

Več »

Iskanje podpore za vzpostavitev stanovanjskih zadrug

Dostop do primernega domovanja je temeljna človekova pravica, ki predstavlja osnovo za dostojno življenje ter je predpogoj za uveljavljanje vseh drugih temeljnih pravic. V Sloveniji se od osamosvojitve dalje ta pravica vztrajno spodjeda. V času, ko vse več ljudi ne more priti do stanovanja, so

Več »

Predlogi za zakonske rešitve za stanovanjske zadruge

Dostop do primernega domovanja je temeljna človekova pravica, ki predstavlja osnovo za dostojno življenje ter je predpogoj za uveljavljanje vseh drugih temeljnih pravic. V Sloveniji se od osamosvojitve dalje – v popolni odsotnosti aktivne stanovanjske politike – ta pravica počasi, a vztrajno spodjeda. V stanju

Več »

Mednarodna konferenca Skupaj do stanovanj

SKUPAJ DO STANOVANJ, Stanovanjske zadruge in skupnostni zemljiški skladi, 17. marec 2022, med 9.00 in 13.30, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana Vljudno vas vabimo na mednarodno konferenco Skupaj do stanovanj, ki se umešča v čas in prostor zaostrene stanovanjske krize in

Več »