PODPIŠI IN PODPRI POBUDO ZA STANOVANJSKE ZADRUGE

Sporoči političnim predstavnikom, da je čas za zakonsko ureditev stanovanjskih zadrug.

Pridruži se zahtevi, naj država končno začne voditi aktivno stanovanjsko politico in postavi pravico do stanovanja za vse pred kratkoročne interese peščice privilegiranih dobičkarjev.

Zbiramo 3000 podpisov!

Ker smo siti nedostopnega lastništva in brezupnega najema. In ker ima vsak pravico do dostojnega in stabilnega domovanja.

Ker lahko v sodelovanju pridemo do dobrih stanovanjskih rešitev za vse – ker ne potrebujemo luksuza, ampak lepa, sodobna, kakovostna in vzdržna stanovanja.

Ker se sodelovanje in skupnost začneta pri našem domu. In ker bo prihodnost družbe solidarna – ali pa je ne bo.

Stanovanjska pravičnost je zahteva po zagotovitvi primernih in kakovostnih stanovanj za vse ljudi, ne glede na njihove dohodke ali premoženje. Zagotoviti ustrezna stanovanja za vse prebivalce ni le odraz pravične družbe in ne pomeni le nujne razbremenitve najbolj ranljivih posameznikov in družin – rešen stanovanjski problem ima mnogo pozitivnih posledic za gospodarstvo, zdravstvo, naravo in celotno družbo.

Več  →​

Zadruge so avtonomne in demokratične organizacije, ki gradijo na združevanju dela in virov ter sledijo načelom pravičnosti, vključenosti in solidarnosti. Osnovni temelj zadrug je spoznanje posameznikov, da z združevanjem in sodelovanjem lažje zadovoljijo svoje potrebe. V primeru stanovanjskih zadrug je to dostop do kakovostnega stanovanja.

Več  →​

Na lokaciji Rakova Jelša III v sodelovanju z JSS MOL razvijamo pilotni projekt najemne stanovanjske zadruge, s katerim želimo ponuditi kakovostna stanovanja po dostopni ceni, ki jih v Ljubljani drastično primanjkuje.

Več  →​

Najemniki smo v Sloveniji prepuščeni sami sebi, saj država trga ne regulira. Cene so previsoke, stanovanja pogosto nekakovostna ali povsem neprimerna, bivanje pa negotovo in nepredvidljivo. Ozaveščanja o naših pravicah tako rekoč ni, situacija pa je iz leta v leto slabša. Stanje lahko rešimo le z združenimi močmi…

Več  →​

ZADNJE NOVICE

Za stanovanjske zadruge na Prešercu

Nova vlada je v koalicijski pogodbi podprla stanovanjske zadruge! Obljubila je zakonsko podlago, ki bo omogočala razvoj stanovanjskih zadrug, in podporo izvedbi pilotnega projekta medgeneracijske

Več →

Sofinancerji