Za dostopna in kakovostna stanovanja za vse.

Stanovanjska pravičnost je zahteva po zagotovitvi primernih in kakovostnih stanovanj za vse ljudi, ne glede na njihove dohodke ali premoženje. Zagotoviti ustrezna stanovanja za vse prebivalce ni le odraz pravične družbe in ne pomeni le nujne razbremenitve najbolj ranljivih posameznikov in družin – rešen stanovanjski problem ima mnogo pozitivnih posledic za gospodarstvo, zdravstvo, naravo in celotno družbo.

Več  →​

Zadruge so avtonomne in demokratične organizacije, ki gradijo na združevanju dela in virov ter sledijo načelom pravičnosti, vključenosti in solidarnosti. Osnovni temelj zadrug je spoznanje posameznikov, da z združevanjem in sodelovanjem lažje zadovoljijo svoje potrebe. V primeru stanovanjskih zadrug je to dostop do kakovostnega stanovanja.

Več  →​

Na lokaciji Rakova Jelša III v sodelovanju z JSS MOL razvijamo pilotni projekt najemne stanovanjske zadruge, s katerim želimo ponuditi kakovostna stanovanja po dostopni ceni, ki jih v Ljubljani drastično primanjkuje.

Več  →​

ZADNJE NOVICE

Vprašanja za stanovanja

Je tvoje stanovanje premajhno? Ne veš kje boš živel, ko boš zaključil študij? Živiš v preveliki hiši, ki je ne moreš vzdrževati? Se tvoja najemniška

Več →

Sofinancerji